Asperges rit 21 Mei 2018 voor Menners en Ruiters!!

Asperge rit
Maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag)
voor menners en ruiters!

Op maandag 21 mei organiseert Menvereniging Peel en Maas een tocht voor menners en ruiters (asperge rit).

De tocht wordt verreden in de omgeving van Broekhuizen en is ongeveer 25 km lang, er is een mogelijkheid de tocht in te korten naar 15 km. De route zal met pijlen aangegeven worden. De tocht bestaat voor 50% uit bospaden en zandwegen. Er kan individueel of in groepjes gestart worden.

De kosten voor deze tocht bedragen € 6,00 per persoon. Bij aankomst is er koffie en een lunchpakket. Na afloop is er voor iedereen een kop soep en drinken.

Er kan gestart worden tussen 10.00-12.00u.

Verzamelplaats: Familie Custers, Oude Vonkelweg 3, 5872 CG Broekhuizen, 077 463 1764

Het opgaveformulier kan per post verstuurd worden naar bovenstaand adres of per email gericht worden aan gerritcusters@hotmail.com

Voor het opgave formulier: Klik hier

Aanmelden én betalen s.v.p. voor 11 mei 2018.

Bankrekeningnummer: NL92 RABO 0109 2020 66 t.n.v. G. Custers

Met vriendelijke groet, G. Custers

 

Reacties zijn gesloten.