Commissies

Onze vereniging biedt ruimte voor de recreatieve menner, de wedstrijdmenner of mensen die gewoon liefhebber zijn van de mensport. Daarom is binnen de vereniging een splitsing gemaakt. We hebben een recreatie– en wedstrijdtak die worden geleid door verschillende commissies. Op deze manier komt elke tak van de mensport het best tot zijn recht.

Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief:

  • Wedstrijdcommissie;
  • Recreantencommissie;
  • PR-commissie;
  • Sponsorcommissie.

De commissies organiseren door het jaar heen de verschillende activiteiten die aansluiten bij hun tak van de sport. De wedstrijdcommissie neemt het organiseren van de wedstrijden voor haar rekening. De recreantencommissie organiseert activiteiten buiten de wedstrijden om. De PR-commissie zorgt voor de Public Relations en schrijft regelmatig een nieuwsbrief waardoor de leden op de hoogte blijven van het laatste nieuws van elkaar en de mensport.

Wedstrijd commissie:

Bert Willems  –  Pierre Sommers -Wim Verhoeven – Maria Baltissen – Carlo Vermeulen – Jan Willems

Bestuursleden die deze commissie ondersteunen: Adriaan Baltissen –  Louis van Haren – Angela van de Ven

Neem contact op met de wedstrijdcommissie via wedstrijdsecretariaat@menverenigingpeelenmaas.nl

Recreanten commissie:

Grad Jacobs – Pieter van Dreumel – Servé Keijsers – Bianca Smits

Bestuursleden die deze commissie ondersteunen: Adriaan Baltissen

PR commissie:

IMG_2273

Manon Thijssen-Smolenaars – Melinda Wientjes – Rianne Baltissen

Bestuursleden die deze commissie ondersteunen: Nieneke Cuijpers – Stefanie Baltissen

Sponsor commissie:

Servé Keijsers – Tineke Camps

Bestuursleden die deze commissie ondersteunen: Louis van Haren

Reacties zijn gesloten.